Statuten

Artikel 1: Naam

De stichting draagt de naam: Stichting Klavecimbel in Fusion.

Artikel 2: Zetel

De stichting heeft haar zetel in de gemeente Renkum.

Artikel 3: Doel

De stichting heeft ten doel: het promoten van – en toegankelijk maken voor gebruik van het klavecimbel. De stichting tracht dit doel te bereiken door de aanschaf en verhuur van een klavecimbel; het initiëren en stimuleren van programma’s ter promotie van het klavecimbel en haar muziek; het verwerven en beheren van fondsen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

 

Voor de volledige tekst van de statuten, zie Acte van Oprichting.

 

 

 

 

 

 

Advertentie